Useful Welsh Saying

Essentials                                                            Greetings

Ie - Yes                                                                 Bore Da - Good Morning                Nage - No                                                             Prynhawn Da - Good Afternoon

Diolch - Thank You                                                Noswaith Da - Good Evening

Diolch yn Fawr - Thankyou very much                  Nos - Da - Good Evening

Os gwelwch yn dda - Please                                 Helo - Hello

Esgusodwch fi - Excuss Me                                   Shw Mae - How are you

Chwarea Ted - Fair Play                                        Croeso - Welcome

                                                                               Hwyl - Good Buy